کربنات کلسیم رسوبی (PCC) برین، محصولی دوستدار محیط زیست

  • سودمند برای صنایع رنگ

    کربنات کلسیم رسوبی (PCC) محصولی بسیار مفید برای صنعت خصوصا صنایع رنگ و رزین و پوشش، پلیمر، پلاستیک و کامپوزیت محسوب می شود و دلیل آن را هم می توان در آن دانست که  این ماده پایه معدنی دارد، بنابراین جایگزین بسیار خوبی در صنعت خصوصا صنایع پلیمری شناخته می شود.

  • بازگشت پذیری به طبیعت

    پلیمرها به دلیل اینکه برگشت دیر هنگام به طبیعت دارند، آثار تخریبی محیط زیستی بالا دارند. در نتیجه هر چقدر جای فیلر را  در پلاستیک ها باز کنیم می توان انتظار داشت که روند بازگشت این مواد به طبیعت تسهیل شود.

  • جذب گازهای گلخانه ای

    از سوی دیگر در تولید کربنات کلسیم رسوبی (PCC) به لحاظ ویژگی فناوری این صنعت، گازهای گلخانه ای جذب شده و کمک به حفظ محیط زیست می گردد. لذا این صنعت به لحاظ عدم آلایندگی در زمره صنایع دوست دار محیط زیست قرار می گیرد.