تصویر18

حضور کربنات کلسیم رسوبی در صنایع رنگ و پوشش اعم از انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی بعنوان اکستندر تیتانیوم دی اکساید TiO2 تا حدی جایگزین آن شده و با حفظ کیفیت رنگ اعم از پوشش و  ویژگی های اپتیکی، افت قیمت تمام شده محصول و صرفه اقتصادی را به همراه دارد. ذرات کربنات کلسیم رسوبی بعنوان رنگدانه یار در رنگ و کلیه محصولات رنگ که در آنها تیتانیوم دی اکساید مصرف می شود نقش پخش کنندگی ایفا کرده که به علت اندازه ریز ذرات و نیز مورفولوژی های حاص و یکنواخت آنها در فضاهای خالی بین ذرات تیتان قرار گرفته و با آنها پیوند برقرار کرده و به تیتان برای پراکنش بهتر و بیشتر کمک می کند و باعث می شوند

کاربرد کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در صنعت رنگ و پوشش

فرمولاسیون انواع رنگ ها

بر خلاف کربنات کلسیم طبیعی (GCC) که شکل ذرات آن بسیار متفاوت و ناهمگون و اندازه ذرات آن در یک طیف گسترده و ناهمگن از ذرات ریز تا ذرات بسیار درشت را شامل می شود، کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در فرمولاسیون انواع رنگ ها اعم از رنگ های پایه آب ( پلی وینیل استات و آکریلیک ) و پایه حلال و نیز رنگ های پودری قابل استفاده بوده و موجب ارتقای کیفیت و کاهش هزینه می گردد.

قدرت پوشانندگی تیتان

قدرت پوشانندگی تیتان تا حد زیادی بیشتر شود. هم چنین به علت بالاتر بودن سفیدی کربنات کلسیم رسوبی، استفاده از این محصول موجب افزایش سفیدی در عین پوشش بالاتر گردیده و در نهایت موجب کاهش مصرف تیتان، صرفه جویی در نمونه تولید و کاهش قیمت نهایی برای مصرف کننده می گردد.