تصویر13

بخش عمده ای از کاربرد کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در صنایع کاغذ می باشد. کاغذ از شبکه سلولزی تشکیل شده است که فیبرهای آن با ذرات کافی دانه ریز پر می شود، لذا استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (PCC) بعنوان ماده ای جهت افزایش پوشش، افزایش براقیت و کیفیت کاغذ و کیفیت چاپ را سبب می شود.

کاربرد کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در صنایع کاغذسازی

Modified PCC

همچنین کربنات کلسیم رسوبی اصلاح شده (CPCC) با بهبود ویژگی های مقاومتی کاغذ، استفاده بیشتر از پرکننده را میسر ساخته و به این ترتیب ضمن افزایش ویژگی های مکانیکی اعم از مقاومت کششی، مقاومت پارگی و مقاومت به تا شدن، کاهش قیمت تمام شده محصول را نیز به همراه دارد.

مصرف در صنعت کاغذ سازی

به این ترتیب PCC می تواند از 5 تا 50 درصد در تولید کاغذ مورد مصرف قرار گیرد. کربنات کلسیم رسوبی PCC اصلاح شده جهت مصرف در صنعت کاغذ سازی با الیاف بر همکنش و پیوند برقرار کرده و مانند سایر پرکننده ها مشکل اثرگذاری بر اتصالات الیاف با الیاف را ندارد. اصلاح PCC خصوصا اصلاح با مواد پلیمری سازگار با آمیزه کاغذ منجر به بهبود خواص نوری، افزایش پیوند الیاف و پرکننده و بهبود ماندگاری پرکننده می گردد.