شماره 24

استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در پلیمرها پیشینه طولانی دارد. استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (  PCC) افزون بر افت قیمت تمام شده محصول نهایی و کاهش مصرف پلیمر، به تقویت مکانیکی و ویژگی های فیزیکی و ظاهری محصول نیز کمک به سزایی می کند. استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (PCC) به دلیل خلوص بالا منجر به کاهش و حذف اثرات نامطلوب اعم از خوردگی سیلندر و ماردون و استهلاک دستگاه ها شده و از سوی دیگر به دلیل یکنواختی توزیع و شکل غیر ایزوتروپ منجر به افزایش استحکام مکانیکی می گردد.

کاربردهای کربنات کلسیم رسوبی (PCC) در PVC و صنایع مربوط به PVC

ولید قطعات بر پایه PVC

استفاده از PCC در تولید قطعات بر پایه PVC خصوصا UPVC بسیار حائز اهمیت است. به این ترتیب که ذرات بسیار فاین و نرم PCC سبب ذوب زودرس و تسهیل در فرآیند پذیری PVC شده و بهبود ویژه در خواص مهم آن مانند مقاومت ضربه، خواص سطحی و پایداری ابعادی را منجر می شود. به این ترتیب با افزایش سرعت تولید و نیز بعنوان عاملی جهت کنترل رئولوژی و فرآیند، نیاز به مصرف افزودنی ها در فرمولاسیون را نیز کاهش می دهد. اصلاح شیمیایی سطح کربنات کلسیم رسوبی PCC سبب برهم کنش خوب این ماده با PVC شده و میزان افت خواص مکانیکی و استحکام کشش آن با افزایش میزان کربنات کلسیم کاهش کمتری نسبت به نمونه کربنات کلسیم طبیعی GCC دارد و به این دلیل در انواع محصولات بر پایه PVC اعم از پروفیل های درب و پنجره UPVC، انواع لوله و اتصالات فشار قوی، روکش کابل و گرانول کابلی، انواع کفپوش، دیوارپوش و ورق های فومیزه، چرم مصنوعی و پلاستیسول های صنعتی کاربرد دارد.

استفاده از کربنات کلسیم رسوبی

همچنین استفاده از کربنات کلسیم رسوبی (PCC) بعنوان روشی موثر به منظور حل مشکل براقیت پایین پروفیل ها و محصولات و قطعات ساخته شده از PVC می باشد. به این ترتیب با جایگزینی کربنات کلسیم رسوبی (PCC) به جای کربنات کلسیم طبیعی (GCC) می توان همزمان به عنوان کمک فرآیند و افزاینده مقاومت ضربه عمل کرده و براقیت محصول را بیش از پیش افزایش دهد.